Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Аналізи нещасних випадків в бурінні свідчить про те, що більша частина їх відбувається внаслідок застосування неправильних прийомів праці.

При веденні робіт нерідко порушують діючі правила з техніки безпеки. Це обумовлено або незадовільним інструктажем, або не правильної організації праці, або недостатнім технічним наглядом з боку інженерно-технічних працівників.

Значне число нещасних випадків пов'язано з тим, що при веденні робіт застосовується несправний інструмент і обладнання, не використовуються захисні засоби, недостатньо використовуються пристосування з техніки безпеки і малої механізації, що полегшують працю і запобігають небезпеки, що виникають під час виконання робіт.

Для того щоб максимально знизити травматизм, необхідні висока кваліфікація робітників, знання або технологічних особливостей буріння свердловин, призначення, конструкція і правил експлуатації обладнання та механізмів, правильних і безпечних прийомів виконання робіт, а також високий рівень технічного нагляду з боку керівників робіт.

Поліпшення організації праці, механізація важких і трудомістких робіт, раціоналізація технологічних процесів, впровадження нових, більш досконалих видів обладнання, механізмів та інструменту - основні напрями щодо підвищення продуктивності праці та створення здорової і безпечної виробничої обстановки на бурових підприємствах.

За останні роки досягнуто значних успіхів в галузі створення безпечних умов праці в бурінні внаслідок впровадження нової техніки, пневматичних систем управління, розробки та оснащення виробництв контрольно-вимірювальної, реєструючої, обмежувальної та іншою апаратурою багатьох видів.

Подальше впровадження нових видів обладнання, автоматизація і механізація технологічних процесів буріння зіграють чималу роль в справі зниження травматизму.

При бурінні нафтових і газових свердловин значне число нещасних випадків відбувається в процесі експлуатації обладнання.

Правильний монтаж, своєчасний огляд устаткування та догляд за ним створюють умови для подальшої безпечної роботи. Тому перед введенням в експлуатацію знову змонтованої бурової установки необхідно перевірити укомплектованість її пристосуваннями і пристроями з техніки безпеки, елементами малої механізації, КВП і запасними ємкостями.

Безпека роботи буде забезпечена, якщо бурове обладнання та інструмент будуть відповідати нормам і правилам техніки безпеки.

© 2006-2020 Інформація про сайт