Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Судаков Андрій Костянтинович
доктор технічних наук, професор

Народився в місті Дніпропетровську в 1972 р.

У період з 1980 р. по 1990 р. учень середньої школи. У цей період активно займався спортом. Багаторазовий чемпіон і призер області по фехтуванню на шпазі. Член збірної області з 1985 р. по 1990 р. Виконав норматив кандидата майстра спорту.

Закінчив з відзнакою в 1995 р. Державну гірничу академію України за спеціальністю "Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копали".

З 14.07.95 р. по 01.11.95 р. – інженер кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин Державної гірничої академії України (ДГАУ);

З 1.11.95 р. по 31.10.98 р. – аспірант кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин Національної гірничої академії України (НГАУ);

З 02.11.98 р. по 10.05.02 р. – асистент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету (НГУ).

1998-2000 – стипендіат Кабінету Міністрів України.

Кандидатську дисертацію захистив 21 червня 2000 р. у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.06 при Національної гірничої академії України, на тему ”Технологія ізоляції зон поглинання бурових свердловин з використанням термопластичних матеріалів”.

З 10.05.02 р. доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НГУ. У 2004 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2011 по 2014 року докторант кафедри техніки розвідки РКК.

У 2014 році на засіданні спеціалізованої вченої ради при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу А.К. Судаків захистив докторську дисертацію на тему "Наукові основи технології обладнання бурових свердловин кріогенно-гравійними фільтрами".

Читає лекції для студентів спеціальності 7.050301 – “Буріння” очної і заочної форм навчання по дисциплінах: “Основи метрології, стандартизації і взаємозамінність”, “Ремонтно-відновлювальні роботи в свердловинах”, “Буріння інженерно-геологічних свердловин”, “Механіка гірських порід”, “Руйнування гірських порід”. Керує дипломними проектами студентів .

Виконує значний об'єм методичної роботи, приймає участь у підготовці навчальних посібників, методичних указівок за дисциплінами кафедри, до виробничої практики методичних указівок з дипломного проектування.

Судаков А.К. є одним з ініціаторів відкриття на базі кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин навчального комбінату з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників за професією "Машиніста бурової установки".

Основними напрямками наукових досліджень є:

- розробка технології закріплення нестійких і ізоляції поглинаючих горизонтів термопластичними сумішами при бурінні свердловин, розробка технічних засобів для здійснення протифільтраційних завіс у свердловині, розробка нових тампонажних матеріалів;

- розробка технологій виготовлення та обладнання бурових свердловин гравійними фільтрами.

В 2006 р. доц. Судаков А.К. став переможцем конкурсу грантів для молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ – РІДНОМУ МІСТУ» з проектом «Розробка технології обладнання та конструкції гідрогеологічних свердловин для локального, альтернативного водопостачання м. Дніпропетровська».

 

Опубліковано понад 160 наукових робіт, зокрема понад 30 патентів на винаходи і 5 монографій.

Монографії:

1. Бражененко А.М. Тампонаж горных пород при бурении геологоразведочных скважин легкоплавкими материалами/ А.М. Бражененко, С.В. Гошовский, А.А. Кожевников, И.И. Мартыненко А.К.Судаков.  К.: УкрГГРИ, 2007. – 130 с.

2. Кожевников А.А. Гравийные фильтры буровых скважин / А.А. Кожевников, А.К.Судаков. – Д.: НГУ, 2011. – 186 с.

3. Кожевников А.А. Конструкции и изготовление гравийных фильтров, эксплуатация и ремонт буровых скважин / А.А. Кожевников, А.К. Судаков, Ю.Г. Диденко. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 346 с.

4. Кожевников А.А. Эффективные технологии бурения и оборудования скважин на воду /А.А. Кожевников, В.Н. Соловьев, В.В. Куликов, А.К.Судаков, И.Д. Бронников. – М.: РГГРУ им. С.Орджоникидзе. 2013. – 350 с.

5. Кожевников А.А. Криогенно-гравийные  фильтры буровых скважин / А.А. Кожевников, А.К. Судаков.  Д.: Литограф, 2014. – 305 с.

 

Опубліковано навчальний посідник:

Кожевников А.А. Гравийные фильтры буровых скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые / А.А. Кожевников,  М. Отебаев,  А.К.Судаков, Б.Т. Ратов.  - Алматы: КазНТУ, 2015.  346 с.

© 2006-2018 Інформація про сайт