Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Андрій Олександрович Ігнатов
кандидат технічних наук, доцент

Народився 15 серпня 1979 року в м. Дніпропетровську.

В 1986 році пішов до першого класу середньої школи № 26, м. Дніпропетровська. Після закінчення дев'яти класів, в 1994 році, вступив на перший курс Машинобудівного коледжу ДДУ, який закінчив за фахом "Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях". За розподілом був направлений технологом-конструктором на ДЕВЗ, але вирішив поступати до ВУЗу. В 1998 році став студентом першого курсу геологорозвідувального факультету Національного гірничого університету. На протязі всього строку навчання приймав активну участь в науково-дослідних розробках кафедри, Студентських науково-технічних конференціях, виконував обов’язки старости групи. За відмінні успіхи в навчанні був нагороджений стипендією Президента України. 

у 2004 році з відзнакою закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Буріння» і отримавши кваліфікацію гірничого інженера, викладача ВНЗ, прийшов на наукову роботу до дослідницької частини кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НГУ; за проявлені здібності до наукової роботи був рекомендований до вступу в аспірантуру, що діє при кафедрі; з 2006 року працював асистентом, а згодом старшим викладачем кафедри, у 2016-2019 роках заступник декана геологорозвідувального факультету. У теперішній час доцент кафедри нафтогазової інженерії та буріння НТУ «Дніпровська політехніка» також з вересня 2019 року – докторант кафедри нафтогазової інженерії та буріння.

Наукова діяльність доцента А.О. Ігнатова охоплює декілька напрямків, зокрема це комплексне вивчення питань взаємодії потоку очисного агента із продуктами руйнування, обґрунтування нових конструкцій бурових доліт та методів кріплення свердловин, розробка основ абразивно-механічного ударного способу буріння. Результатом такої системної роботи є створення нових типів конструкцій доліт та пристроїв для обробки забою та стовбура свердловини при бурінні та кріпленні; матеріали досліджень відображено в публікаціях, серед яких 4 монографії, 30 патентів, понад 70 наукових статей.

Доц. Ігнатов А.О. був провідним науковим співробітником за декількома держбюджетними та госпдоговірними науко-дослідними роботами.

Запропонований та досліджуваний А.О. Ігнатовим метод абразивно-механічного ударного способу буріння є у найвищому ступені перспективним, через те що він дозволяє одного боку значно скоротити витрати енергії і часу на спорудження свердловин, а з іншого підвищити рівень реалізованої на забої свердловини потужності; науко-конструкторськими розробками проведено адаптацію даного методу до різних гірничо-геологічних умов; вивчено характеристики міцності і деформаційні властивості гірських порід в умовах абразивно-механічного ударного руйнування, що сприяло виявленню факторів, які впливають на енергоємність процесу руйнування та стало підставою визначення параметрів технічних засобів для проведення бурових робіт. Новизна та технічний рівень розробок підтверджені десятьма патентами України. Результати теоретичних, лабораторних та стендових досліджень абразивно-механічного ударного руйнування порід викладено в численних статтях та двох монографіях.

За внесок в справу підготовки інженерів геологічної галузі Ігнатова А.О. нагороджено Почесною грамотою Державної служби геології та надр України, у 2011 році за значні досягнення в педагогічній та науковій діяльності його відзначено стипендією Кабінету Міністрів України, на протязі 2011-2013 рр. він визнавався кращим молодим науковцем НГУ, у 2018 році Державною геологічною службою України його відзначено почесною медаллю.

Під керівництвом доц. Ігнатова А.О. студентами спеціальності «Буріння свердловин» надруковано близько 30 тез доповідей, 4 наукових статті, отримано 4 патенти та підготовлено близько 20 доповідей, які неодноразово визнавались кращими на Університетських і Республіканських Студентських науково-технічних конференціях.

© 2006-2020 Інформація про сайт