Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Олександр Миколайович Давиденко
(доктор технічних наук, професор)

Народився 16 жовтня 1945 року у сім'ї робочого. В 1952 році вступив до першого класу середньої школи № 76 м. Запоріжжя, куди сім’я переїхала на постійне місце проживання. Після закінчення у 1963 році одинадцятого класу поступив до Дніпропетровського гірничого інституту, на геологорозвідувальний факультет на спеціальність "Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин".

Після закінчення інституту працював старшим буровим майстром, інженером, старшим інженером. В 1971 році поступив до очної аспірантури при кафедрі техніки розвідки родовищ корисних копалин дніпропетровського гірничого інституту. Науковим керівником був доктор технічних наук, професор Євген Федорович Епштейн, який допоміг вибрати науковий напрямок і здійснював керівництво у роботі над дисертацією. Після закінчення аспірантури (1974 р.) працював асистентом кафедри, старшим науковим співробітником галузевої науково-дослідницької лабораторії технології буріння глибоких розвідувальних свердловин (ГНДЛ-3).

27 квітня 1978 року в спеціалізованій Вченій раді Дніпропетровського гірничого інституту захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню канди-дата технічних наук. В 1980 році був обраний на посаду завідувача ГНДЛ-3 Дніпропетровського гірничого інституту.

За досягнуті наукові результати у 1981 р. було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності "Методика і техніка пошуків і розвідки корисних копалин". В 1991 р. перейшов на викладацьку роботу і в 1995 р. одержав атестат доцента по кафедрі техніки розвідки родовищ корисних копалин.

Працюючи викладачем, продовжував розвивати наукові дослідження в галузі технології промивання свердловин, що дозволило в 2001 р. захистити дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.10 "Буріння свердловин" з 1.11.2001 р. до теперішнього часу працює професором, завідувачем кафедри техніки розвідки РКК. 18 лютого 2003 р. було присвоєне вчене звання професора кафедри техніки розвідки РКК.

© 2006-2020 Інформація про сайт