Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


1. Відгук на освітньо-професійну програму підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології" (Провідний науковий співробітник ІГТМ НАН України Л.М. Васильєв).

2. Відгук на освітньо-професійну програму підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології" (Заступник Директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації А.Л. Демура).

3. Відгук на освітньо-професійну програму підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології" (Начальник Запорізького ЛВУМГ О.Г. Чмир).

4. Лист-підтримка освітньо-професійної діяльності НТУ "Дніпровська політехніка" щодо підготовки фахівців вищої освіти за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології"(Завідувач відділу проблем технології підземної розробки вугільних родовищ ІГТМ НАН України, доктор технічних наук, професор Софійський К.К.).

5. Лист-подяка науково-технічної ради інженерно-геофізичного центру Дніпропетровської геофізичної експедиції Державного підприємства "Укргеофізика" (Начальник центру Чуприн В.Т.).

6. Лист-подяка технічної ради ТзОВ "Укрспецстройбуреніє" (Головний інженер ТЗОВ "Укрспецстройбуреніє" Ткаченко К.С.).

7. Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Нафтогазова інженерія та технології" (освітній рівень - бакалавр) спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології НТУ "Дніпровська політехніка" (Головний інженер ТЗОВ "Укрспецстройбуреніє" Ткаченко К.С.).

8. Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Нафтогазова інженерія та технології" (освітній рівень - бакалавр) спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології НТУ "Дніпровська політехніка" (Начальник центру Чуприн В.Т.).

9. Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Нафтогазова інженерія та технології" першого рівня освіти за спеціальністі 185 "Нафтогазова інженерія та технології" (Комерційний директор ООО "Геостроительные технологии" Буровая компания Данилов С.О.).

10. Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму Нафтогазова інженерія та технології підготовки професіоналів за першим рівнем спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології, (очна/заочна), що розроблена у Національному ТУ "Дніпровська політехніка" (Директор ТОВ наукового-виробничого підприємства "Дніпрогідрогеологія" О.Н. Мостинець).

11. Рецензія на освітньо-професійну програму Нафтогазова інженерія та технології підготовки за першим рівнем спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології, (очна/заочна), що розроблена у Національному ТУ "Дніпровська політехніка" (Директор ТОВ "Бурова геологічна компанія "Одесабурвод" М.О.Шликов).

12. Відгук Сollege of construction Engineering, Jilin University Сhina

13. Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Нафтогазова інженерія та технології" (освітній рівень - бакалавр) спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології НТУ "Дніпровська політехніка" (начальник відділу кадрів Хрестищенського відділення бурових робіт Ільченко С.М,).

© 2006-2020 Інформація про сайт