Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Анатолій Олександрович Кожевников
доктор технічних наук, професор

Народився 31 липня 1939 року в місті Гомель БРСР. В 1956 році після закінчення середньої школи поступив до Дніпропетровського гірничого інституту на спеціальність "Техніка розвідки родовищ корисних копалин", який закінчив з відзнакою у 1961 році. В роки навчання в інституті був членом збірної інституту з легкої атлетики, виступав на спартакіадах України серед студентів.

З 1961 року після закінчення ДГІ по 1965 рік працював у геологорозвідувальних партіях Соснівської експедиції Першого Головного геологорозвідувального управління Мінгео СРСР, які проводили гео-логорозвідувальні роботи в Забайкаллі. В ці роки А.О.Кожевников працював старшим буровим майстром, прорабом бурових робіт, інженером-технологом, начальником технологічної групи.

З 1965 року діяльність А.О.Кожевникова пов’язана з Дніпропетровським гірничим інститутом, спочатку на посаді старшого інженера науково-дослідного сектору кафедри техніки розвідки РКК, потім аспірант, асистент, доцент, професор.

В 1975 році захистив кандидатську дисертацію "Дослідження процесів руйнування гірських порід при колонковому бурінні твердосплавними коронками", з 1976 року працює на посаді доцента, в 1977 році присвоєно вчене звання доцента.

В 1998 році А.О.Кожевников захистив докторську дисертацію "Наукові основи обертально-ударного буріння глибоких геологорозвідувальних свердловин високочастотними гідроударними машинами з відбивачами гідравлічних хвиль", з 2000 року на посаді професора, в 2001 році присвоєно вчене звання професора.

В 1999 році присвоєно звання "Почесний розвідник надр".

Педагогічна діяльність А.О.Кожевникова пов’язана з участю в підготовці гірничих інженерів буровиків, геологів, гідрогеологів, геофізиків. Основний напрямок – читання курсу по бурінню свердловин на воду. Велику увагу приділяє науково-дослідній роботі студентів.

Наукова діяльність професора Кожевникова пов’язана з проведенням теоретичних і експериментальних досліджень по наступним напрямкам:

 • нові методи руйнування гірських порід;
 • теорія і практика ударно-обертального буріння свердловин;
 • руйнування гірських порід і породоруйнівний інструмент для обертального буріння свердловин;
 • раціональні компоновки бурильних колон для геологорозвідувального буріння;
 • техніка і технологія буріння гідрогеологічних свердловин;
 • імпульсні технології буріння свердловин.
 • А.О.Кожевников опублікував 300 наукових робіт, зокрема 70 авторсь-ких свідоцтв і патентів на винаходи і 7 монографій.

  Монографії:

 • Импульсные технологии бурения геологоразведочных скважин.
 • Забойные факторы алмазного бурения геологоразведочных скважин.
 • Теория и практика импульсной технологии бурения геологоразведочных скважин.
 • Разрушение горных пород при колонковом бурении геологоразведочных скважин.
 • Тампонаж горных пород при бурении геологоразведочных скважин легкоплавкими материалами.
 • Тепловой фактор при бурении скважин.
 • Техніка та технологія буріння геологорозвідувальних свердловин на газ-метан на вугільних родовищах Донбасу.
 • © 2006-2018 Інформація про сайт