Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Проектування в нафтогазовій інженерії

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування в нафтогазовому секторі промисловості.


Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

© 2006-2023 Інформація про сайт