Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Комп'ютерні технології в нафтогазовій інженерії 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо комп'ютерних технологій в нафтогазовій інженерії.


Силабус

Робоча програма


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт