Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Інтелектуальна власність

Мета дисципліни – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) магістра, пов’язаних з управлінням результатами творчої праці.


Силабус

Робоча програма

Підручник "Інтелектуальна властивість"


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

Наші студенти під керівництвом доц. Хоменка В.Л. приймають активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму "Інтелектуальна власність".

Нагороди наших студентів

2017 рік

2018 рік

2019

2020 рік

© 2006-2023 Інформація про сайт