Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Буріння свердловин

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок з визначення технології буріння свердловин.


Силабус


Робоча програма

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ


© 2006-2023 Інформація про сайт