Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліни

На теперішній час кафедрою викладаються наступні дисципліни:

 • Автоматизація процесів в бурінні
 • Бурові машини та механізми
 • Буріння інженерно-геологічних свердловин
 • Буріння технічних свердловин
 • Буріння свердловин на воду
 • Буріння свердловин в ускладнених умовах
 • Буріння свердловин на нафту та газ
 • Буріння свердловин на тверді корисні копалини
 • Вибійні бурови машини
 • Технології буріння
 • Геологорозвідувальна справа
 • Геотехнології гірництва (буріння свердловин)
 • Горизонтально-направлене буріння
 • Екологія
 • Експлуатація бурового обладнання
 • Закінчування свердловин
 • Інформатика
 • Комп'ютерні технології в бурінні
 • Матеріалознавство
 • Методологія наукових досліджень
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація і аккредитація
 • Механіка гірських порід
 • Направлене буріння
 • Основи автоматизації гірничого виробництва
 • Основи патентної справи
 • Основи технічної творчості
 • Очисні агенти в бурінні
 • Проектування бурових машин та механізмів
 • Професійні функції та задачі магістрів
 • Професійні функції та задачі спеціаліста
 • Ремонтно-відновлювальні роботи в свердловинах
 • Руйнування гірських порід при бурінні
 • Тампонажні суміші
 • Транспорт при геологорозвідувальних роботах
 • Ускладнення та аварії при бурінні
 • КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

 • Сьогодні кафедра має учбово-екпериментальний буровий полігон з учбовим корпусом. Полігон оснащено сучасними буровими установками ряду УКБ (УКБ–1, УКБ–3, УКБ–4, УКБ–5, УКБ–7) і ЗІФ–650М. В корпусі розміщені учбові лабораторії: "Бурові машини і механізми", "Контрольно-вимірювальні прилади", "Механіка гірських порід", "Промивальні рідини", "Направлене буріння" а також предметні лабораторії.

  © 2006-2018 Інформація про сайт