Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кузін Юрій Леонідович
кандидат технічних наук, доцент

Народився 1 жовтня 1947 року в м. Ленінакан Республіки Арменія.

У 1954 році поступив до першого класу 32 середньої школи м.Запоріжжя.

У 1965 році закінчив школу №79 м.Запоріжжя. У цьому ж році поступив на перший курс геологорозвідувального факультету Дніпропетровського гірничого інституту, який закінчив у 1970 році отримавши кваліфікацію гірничого інженера по спеціальності "Технологія та техніка розвідки родовищ корисних копалин". За розподілом був направлений в Торезську геологорозвідувальну експедицію треста "Артемгеологія", де працював на посадах помічника бурового майстра, бурового майстра та старшого майстра.

У 1972 році поступив на роботу до Дніпропетровського гірничого інституту в науково-дослідний сектор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин, де працював на посаді інженера, старшого інженера, старшого наукового співробітника до травня 1981 року. У зв'язку із обранням по конкурсу переведений на посаду асистента кафедри техніки розвідки РКК, де працював до вересня 1986 року. Знов перейшов до НДСу тієї ж кафедри на посаду старшого наукового співробітника і працював до червня 1990 року. У зв'язку із обранням по конкурсу перейшов на посаду асистента, а з травня 1991 року на посаді доцента.

З грудня 1994 року до теперішнього часу працює заступником декана геологорозвідувального факультету.

У 1985-87 року був обраний головою профбюро геологорозвідувального факультету. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію.

Дружина – Кузіна Галина Петрівна, народилася 26.06.1947 року. Працює науковим співробітником у Українському державному геологорозвідувальному інституті.

© 2006-2020 Інформація про сайт