Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Володимир Львович Хоменко
кандидат технічних наук, доцент

Народився 1 квітня 1974 р. в місті Білицьке Донецької області. В 1981 р. пішов у Білицьку восьмирічну школу № 8, яку закінчив у 1989 р. Тоді ж перейшов до середньої школи №9. Після закінчення школи в 1991 р. поступив до середнього професійно-технічного училища № 83 м. Білицьке на спеціальність "Продавець продовольчих товарів".

В 1992 р. поступив до Дніпропетровського гірничого інституту на спеціальність «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин». Після закінчення з відзнакою Державної гірничої академії України поступив до аспірантури.

З 2000 р. асистент на кафедрі техніки розвідки родовищ корисних копалин.

В 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії».

З 2005 р. доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НГУ.

Викладає дисципліни «Буріння свердловин на нафту і газ»; «Закінчування свердловин»; «Направлене буріння»; «Процеси при бурінні дегазаційних свердловин»; «Системи геотехнологій в гірництві»; «Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки»; «Інтелектуальна власність»; «Основи патентної справи»; «Основи технічної творчості». Підготував і надрукував підручник «Інтелектуальна власність» і 3 навчальних посібника: «Ремонт свердловин», «Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки» і «Геологічне право»,  у співавторстві. Співавтор монографій «Патентологія»; «Забойные факторы алмазного бурения геологоразведочных скважин», «Разрушение горных пород планетарными долотами в условиях действия гидростатического давления».

Опублікував більше 70 наукових і навчально-методичних робіт. З них три патенти України на винаходи.

© 2006-2018 Інформація про сайт