Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Дмитрук Олена Олександрівна

(асистент)

Гірничий інженер-фінансист.

Заступник декана геологорозвідувального факультету з навчальної роботи та побуту.

Дмитрук Олена Олександрівна, 1990 року народження. У 2012 році закінчила магістратуру Національного гірничого університету з відзнакою за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин», також у 2012 році закінчила спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

З 2015 року – асистент кафедри транспортних системі технологій.
З 2019 р. дотепер – асистент кафедри нафтогазової інженерії та буріння.

В даний час викладає дисципліни: «Основи теорії транспорту», «Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів», «Фізико-хімічні методи видобутку корисних копалин свердловинними засобами» для студентів геологорозвідувального факультету та Інституту природокористування. Бере активну участь в житті кафедри і факультету.

Тема досліджень пов'язана з обґрунтуванням параметрів видобутку метану з твердих побутових відходів.

Результати досліджень.

Всього 25 публікації. Опубліковано 5 статей в спеціалізованих виданнях, з яких 1 написана без співавторів, 15 тез у збірниках доповідей конференцій,
4 патенти на винаходи і корисні моделі.

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 1, ауд. 21

тел.: 746-32-32 

© 2006-2020 Інформація про сайт