Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Олександр Анатолійович Пащенко
кандидат технічних наук, доцент

Народився 24 жовтня 1976 року у місті Дніпропетровську.

З 1992 року займався бурінням свердловин на воду на приватних ділянках, у 1993 році почав працювати на приватному підприємстві "Резерв-проект" на посаді машиніст бурової установки III розряду.

У 1993 році закінчив середню школу №68 та поступив до Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

У 1998 році закінчив навчання у Дніпропетровському гірничому університеті з червоним дипломом та поступив до аспірантури тема дисертаційної роботи "Дослідження та розробка раціональної технології руйнування гірської породи на забої свердловини в умовах дії гідростатичного тиску".

У 2000 році увійшов до складу спілки молодих вчених НГУ відповідає за геологорозвідувальний факультет.

У 2001 році почав працювати на кафедрі техніки розвідки РКК на посаді асистента.

В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію. З 2007 року доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НГУ.

У період з 1998-2009 роботи у НГУ займався наступними роботами: верстки збірників Нестеренківські та Епштейнівські читання, робота у приймальній комісії НГУ – 2003, 2004 рр., керівництво проведенням локальної мережі на кафедрі ТРРКК - 2003-2004 рр. та таке інше.

У 2010 - 2016 роках завідував Підготовчим відділенням, куратор заочної форми навчання для буровиків.

У 2011 - 2016 роках відповідальний за сторінку кафедри на офіційному сайті Державного ВНЗ "НГУ", та ведення системи "Деканат" для заочників.

З 2016 року Директор Міжгалузевого навчально-наукового інституту безперервної очно-дистанційної освіти (МІБО) Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

Викладав(-е) та проводив(-е) лекційні, лабораторні і практичні заняття по наступним дисциплінам: "Автоматизація процесів в бурінні", "Інформатика", "Комп’ютерні технології в бурінні", "Експлуатація бурового обладнання", "Транспорт при ГРР", "Матеріалознавство", "Горизонтально-направлене буріння", "Нафтогазове обладнання", "Експлуатація нафтогазового обладнання".

Під час роботи в НГУ приймав участь у семінарах та конференціях, опублікував понад 60 робіт: з них понад 40 статей та тез доповідей, 9 патентів, 4 методичні розробки та 3 монографії.

Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах. 

Сторінки в наукових спільнотах:

Researchgate

ORCID

Отримав такі сертифікати:

Moodle 3.6

Як створити масовий відкритий онлайн-курс

Тренінг експертів із забезпечення якості вищої освіти

Lectures and experimental research in the College of Construction Engineering of Jilin University (China)


Контактний телефон: +380 50 363 16 00; e-mail: pashchenkooa@nmu.one

Профиль у - linkedin.com

© 2006-2020 Інформація про сайт