Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Володимир Львович Хоменко
кандидат технічних наук, доцент

Народився 1 квітня 1974 р. в місті Білицьке Донецької області. В 1981 р. пішов у Білицьку восьмирічну школу № 8, яку закінчив у 1989 р. Тоді ж перейшов до середньої школи №9. Після закінчення школи в 1991 р. поступив до середнього професійно-технічного училища № 83 м. Білицьке на спеціальність "Продавець продовольчих товарів".

В 1992 р. поступив до Дніпропетровського гірничого інституту на спеціальність «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин». Після закінчення з відзнакою Державної гірничої академії України поступив до аспірантури.

З 2000 р. асистент на кафедрі техніки розвідки родовищ корисних копалин.

В 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії».

З 2005 р. доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НГУ.

Викладає дисципліни «Буріння свердловин на нафту і газ»; «Закінчування свердловин»; «Направлене буріння»; «Технології розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ»; «Процеси при бурінні дегазаційних свердловин»; «Системи геотехнологій в гірництві»; «Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки»; «Інтелектуальна власність»; «Основи патентної справи»; «Основи технічної творчості». 

Загалом опублікував більше 70 наукових і навчально-методичних робіт. З них три патенти України на винаходи та один патент Республіки Казахстан.

Сторінки в наукових спільнотах:

Academia

Researchgate

Основні публікації

Ремонт свердловин - навчальний посібник, 2003. 

Забойные факторы алмазного бурения геологоразведочных скважин - монографія, 2006.

Інтелектуальна власність - навчальний посібник, 2008.

Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки - навчальний посібник, 2010

Разрушение горных пород планетарными долотами в условиях действия гидростатического давления - монографія, 2011.

Інтелектуальна власність - підручник, 2012.

Геологічне право - навчальний посібник, 2015.

Патентологія - монографія, 2015.

Патентологія - навчальний посібник, 2018.


Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах. 

Отримав такі сертифікати.

Oil & Gas Industry Operations and Markets

Mining Engineering

Energy transition

Основы нефтегазового дела

General course on intellectual property

Introduction to the Patent Cooperation Treaty

Advanced course on software licensing including open source

Advanced course on collective management of copyright and related rights for policy makers

CopyrightX

Copyright for Educators & Librarians

Introduction to Industrial Property: patents, designs, trademarks

IP Panorama

English as a medium of instruction for academics

Moodle 3.7

Технологія розробки дистанційного курсу

Як створити масовий відкритий онлайн-курс

Онлайн-технологии в обучении

Engaging Students in Active Learning

New Assessment Strategies - The magic of feedback

D-TRANSFORM: University Strategies in the Digital Age

To Flip Or Not To Flip - Discover the flipped classroom methodology

Using Open Educational Resources in Teaching© 2006-2020 Інформація про сайт